baner wiz
Ankieta pozwoli na określenie najlepszych praktyk projektowych wypracowanych przez architektów krajobrazu. Głównym celem ankiety jest wskazanie jakie oprogramowanie jest polecane przez firmy projektowe w ramach prowadzonych działań. Także jakie są plusy i minusy danego oprogramowania. Pozwoli to na dostosowanie się rynku pracy oraz nowych pracowników do najlepszych standardów. Zebrane wyniki ankiet będą udostępnione wszystkim uczestnikom w formie raportu na grupach Facebook'owych poświęconym architekturze krajobrazu oraz na naszej stronie.
Ankieta jest całkowicie anonimowa - także adresy IP nie są zapisywane.

Informacje podstawowe

Jakie tereny zieleni Państwo projektują?
Czy uczestniczą Państwo w przetargach dotyczących projektów terenów zieleni?
Czy wykonują Państwo inwentaryzację terenu oraz istniejącej zieleni samodzielnie?
Czy podczas inwentaryzacji zieleni wykorzystują Państwo specjalistyczne oprogramowanie?
Jeśli TAK - Jakie oprogramowanie wykorzystują Państwo do inwentaryzacji zieleni?
Czy w pracy z klientem używają Państwo przygotowanej wcześniej ankiety w celu określenia ogólnego charakteru ogrodu, terenu zieleni?
Czy w ankiecie ustalają Państwo graniczny budżet realizacji ogrodu?
Czy pierwsza koncepcja rysowana jest ręcznie czy też od razu w programie komputerowym?
Czy podczas projektowania zieleni kierują się Państwo analizą dostępności roślin w szkółkach roślin?
Czy wykonują Państwo analizę gleby przed przystąpieniem do projektowania?

Oprogramowanie CAD

Czy do projektowania wykorzystują Państwo oprogramowanie typu CAD?
Jeśli TAK - Jakiego oprogramowania używają Państwo do projektowania ?
Czy używają Państwo dedykowanych nakładek do oprogramowania pod kątem projektowania zieleni?
W jaki sposób pracują Państwo na plikach PDF?
W jaki sposób rysowane są w programie CAD projektowane drzewa, krzewy?
W jaki sposób rysowane są w programie CAD projektowane byliny, rośliny okrywowe?
W jaki sposób oznaczane są projektowane rośliny na projekcie?

oznaczenie

 

Wizualizacje

Czy wizualizacje wykonują Państwo samodzielnie czy zlecają Państwo firmie zewnętrznej?
Jeśli wykonują Państwo wizualizacje samodzielnie to w jakim oprogramowaniu?
Jakie oprogramowanie wykorzystują Państwo do obróbki grafiki w projekcie?

Projekty branżowe 

Czy wykonują Państwo projekt nawodnienia?
Cy wykonują Państwo projekt oświetlenia?
Czy wykonują Państwo projekty techniczne małej architektury jak. altany, ławeczki, place zabaw?
Czy wykonują Państwo projekt nawierzchni?
Czy wskazują Państwo użycie konkretnych materiałów projektowanych nawierzchni - np. kostki brukowej z podaniem producenta?
Czy podają Państwo układ warstw i zestawienie materiałów pod tarasy, ścieżki?
Czy podają Państwo potrzeby związane z nawiezieniem/wywozem ziemi z zestawieniem m3?
Czy wykonują Państwo kosztorysy do projektów?

Zarządzanie 

Czy uczestniczą Państwo w nadzorze autorskim wykonanego projektu?