Celem ankiety jest określenie zapotrzebowania na prawidłowe modele 3d gatunków roślin, które najczęściej używane są w projektach ogrodów. Mimo bogatej bazy dostępnych modeli roślin możliwych do stosowania w wizualizacjach są to modele tworzone przez grafików, którzy nie posiadają wiedzy botanicznej. Zdarza się, że modele drzew czy krzewów nie posiadają prawidłowego pokroju. Także stosowane tekstury liści są nie właściwe do gatunku.
Ankieta jest całkowicie anonimowa - także adresy IP nie są zapisywane.

Ankieta jest całkowicie anonimowa - także adresy IP nie są zapisywane.

Zaznacz gatunki roślin, które używasz w projektach ogrodów. Jeśli danego gatunku nie ma na liście proszę dodaj kolejną propozycję. Pole do dodawania nowych gatunków znajduje się na dole ankiety.
Lista gatunków roślin
Dodaj po przecinku swoje gatunki roślin jeśli nie znalazłeś ich na powyżej liście. Dodane przez Ciebie gatunki będą możliwe do wybrania przez kolejne osoby wypełniajace ankietę.
Przykład: 

Calluna vulgaris, Hakonechloa macra, Malus `Charlotte`, Miscanthus sinensis `Variegatus`